Punjab Kesari (Subhash Palace Depot) to Punjab Khor Village DTC Travel Route Delhi

From
To
Search Route
Return Route

DTC Travel Route from Punjab Kesari (Subhash Palace Depot) to Punjab Khor Village

Travel Option - 1

 • Punjab Kesari (Subhash Palace Depot)
 • Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace
 • Kohat Enclave Metro Station
 • Vaishali Enclave / Kapil Vihar
 • PitampuraMetro Stn (MadhuvanChowk)
 • Avantika Crossing
 • Rajeev Nagar
 • Radha Swami Satsang
 • Kanjhawla Chowk
 • Ladpur Village
 • Sant Vivekanand School
 • Jonti Crossing
 • Tatesar Village
 • Punjab Khor Village

Travel Option - 2

114

 • Punjab Kesari (Subhash Palace Depot)
 • Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace
 • Pitampura ND Block
 • Kohat Enclave Metro Station
 • Vaishali Enclave / Kapil Vihar
 • JD Block Pitam Pura
 • Madhuban Chowk Outer Ring Road
 • Deepali Chowk
 • Budh Vihar
 • Brahm Shakti Hospital
 • Rohini Sec 20/21 More
 • Begumpur
 • Karala Pathsala Jain Mandir
 • Kanjhawla Chowk
 • Ladpur Village
 • Sant Vivekanand School
 • Jonti Crossing
 • Tatesar Village
 • Tatesar Gurukul
 • Punjab Khor Village

Travel Option - 3

114

 • Punjab Kesari (Subhash Palace Depot)
 • Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace
 • Pitampura ND Block
 • Kohat Enclave Metro Station
 • Vaishali Enclave / Kapil Vihar
 • JD Block Pitam Pura
 • Madhuban Chowk Outer Ring Road
 • Deepali Chowk
 • Budh Vihar
 • Brahm Shakti Hospital
 • Rohini Sec 20/21 More
 • Begumpur
 • Karala Pathsala Jain Mandir
 • Kanjhawla Chowk
 • Ladpur Village
 • Sant Vivekanand School
 • Jonti Crossing
 • Tatesar Village
 • Tatesar Gurukul
 • Punjab Khor Village
 • Punjab Khor Village

Travel Option - 4

 • Punjab Kesari (Subhash Palace Depot)
 • Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace
 • Kohat Enclave Metro Station
 • Madhuban Chowk Outer Ring Road
 • Deepali Chowk
 • Kanjhawla Chowk
 • Sant Vivekanand School
 • Jonti Crossing
 • Punjab Khor Village

Travel Option - 5

 • Punjab Kesari (Subhash Palace Depot)
 • Wazirpur DTC Depot / Netaji Subhash Palace
 • Pitampura ND Block
 • Kohat Enclave Metro Station
 • Vaishali Enclave / Kapil Vihar
 • JD Block Pitam Pura
 • Madhuban Chowk Outer Ring Road
 • Saraswati Vihar C Block
 • Kali Mata Mandir
 • Puspanjali Enclave
 • Rohini Depot - 3
 • Mangolpur School
 • Mangol Pur School (Kanjhawla Road)
 • Mangolpur Kalan Village
 • Avantika Xing
 • Mangol Pur Khurd
 • Mangolpuri Y Block
 • Budh Vihar
 • Krishna Vihar
 • Brahm Shakti Hospital
 • Pooth Kalan
 • Rohini Sec 20/21 More
 • Rohini Sec-21
 • Begumpur
 • Rajiv Nagar
 • Rama Vihar
 • Karala School
 • Karala Village
 • Karala Crossing
 • Desu Office
 • Shiv Vihar Bheem Chowk
 • Radha Swami Satsang
 • Shivam Plywood
 • Kanjhawla Chowk
 • Nirmal Hospital
 • Ladpur Village
 • Sant Vivekanand School
 • Jonti Crossing
 • Jonti Village
 • Tatesar Village
 • Tatesar Gurukul
 • Punjab Khor Village
For Delhi Metro Information - Visit Rapid Metro Rail