Guru Govind Singh University (Kashmere Gate) to State Bank Colony DTC Travel Route Delhi

From
To
Search Route
Return Route

DTC Travel Route from Guru Govind Singh University (Kashmere Gate) to State Bank Colony

Travel Option - 1

 • Guru Govind Singh University (Kashmere Gate)
 • ISBT Kashmere Gate
 • Tees Hazari Court
 • St Stephen Hospital
 • Ice Factory (Roshanara Road)
 • Roshnara Road
 • Roshnara Bagh
 • Clock Tower
 • BIRLA MILL
 • Shakti Nagar
 • Roop Nagar (GT Road)
 • Gur Mandi
 • Rana Pratap Bagh
 • Gurudwara Nanak Pyau
 • State Bank Colony

Travel Option - 2

131

 • Guru Govind Singh University (Kashmere Gate)
 • ISBT Kashmere Gate
 • Tees Hazari Court
 • Ice Factory (Roshanara Road)
 • Clock Tower
 • Gur Mandi
 • State Bank Colony

Travel Option - 3

 • Guru Govind Singh University (Kashmere Gate)
 • ISBT Kashmere Gate
 • Ice Factory (Roshanara Road)
 • Shakti Nagar
 • State Bank Colony
For Delhi Metro Information - Visit Rapid Metro Rail